top of page

RUT-avdrag

Höjt RUT-avdrag

         1 juli

Vad kan man göra avdrag för?

Arbetskostnaden för Rengöring, Underhåll och Tvätt ger rätt till rutavdrag.  Städning, tvätt, fönsterputsning, trädgårdsarbete, snöskottning är exempel på rutarbeten. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Arbetet ska utföras i din bostad, stuga eller andelslägenhet som du bor i, eller hyr, under längre eller kortare period. Om du betalar för arbete som utförs i dina föräldrars hem, kan du göra avdrag även för det.

Ett dödsbo kan få rutavdrag för arbete som utförts före dödsfallet.

Vem kan göra avdrag?

Fråga oss!

Tack! Vi hör av oss så fort vi kan.

Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna och bo, eller beskatta minst 90 % av din inkomst, i Sverige. Du måste ha rutavdrag kvar att utnyttja. Kom ihåg att rot- och rutavdraget räknas ihop och att du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda. Om det inte finns utrymme för rutavdrag kommer vi att fakturera dig för mellanskillnaden.

Hur mycket kan man dra av?

Du får dra av 50% av arbetskostnaden. Från och med 

1 juli är maxbeloppet 50 000 kr/år. Avdraget gäller retroaktivt från 1 januari 2019.

Avdraget är personligt vilket innebär att två skattebetalare i samma hushåll, kan få göra avdrag för maximalt 100 000 kr/år totalt.​

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om RUT-avdrag.

Vi sköter all administration kring avdraget.

bottom of page