top of page

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG (ASF)

Inkludering.jpg

Definitionen av arbetsintegrerande sociala företag:

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle

  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt

  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter

  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Företagande inom den sociala ekonomin är på stark frammarsch och där fyller de arbetsintegrerande sociala företagen en viktig funktion. Inte minst för den enskilde individen men även rent samhällsekonomiskt, bland annat i form av ökade skatteintäkter och minskat behov av vård, omsorg och bidrag.

Arbetsträning, praktik, arbetsförmågebedömning

Vi erbjuder kvalitetssäkrad arbetsträning, arbetsförmågebedömning och praktik utifrån individens förutsättningar. Arbetsuppgifterna anpassas efter individens behov Kontakta oss vid intresse och studiebesök.

Fråga oss!

Tack! Vi hör av oss så fort vi kan.

Läs mer om ASF på: www.sofisam.se och  www.skoopi.coop

bottom of page