top of page

OM OSS

Morning Mist över Forest
Lite kort information

 • fourM i Luleå städ&hemservice

 • fourM i Råneå städ&hemservice

 • Tvätten Bergvikens vård- och omsorgsboende
   

 • Arbetsintegrerande socialt företag (ASF) 

 • Arbetskooperativ 

 • Ekonomisk förening

 • Kollektivavtal

 • Betalar sociala avgifter

 • Alla arbetar utifrån sin förmåga

 • Vinsten återinvesteras i företaget!

fourM är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi anser att alla människor har något att bidra med. Om man stått utanför arbetsmarknaden under lång tid, tappar man tron på sig själv och har svårt att hitta sin plats i yrkeslivet. Hos oss arbetar alla utifrån sina egna förutsättningar.

 

Vårt mål är att skapa arbetstillfällen för personer med någon form av funktionsvariation, som varit långtidssjukskrivna, har svårt med svenska språket eller av annan anledning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

 

Arbetsträning, praktik, arbetsförmågebedömning

Som ett första steg tillbaka kan vi erbjuda kvalitetssäkrad arbetsträning, arbetsförmågebedömning och praktik utifrån individens förutsättningar. Arbetsuppgifterna anpassas efter individens behov. Målet är anställning hos oss eller liknande företag. Kontakta oss vid intresse och studiebesök.

Fråga oss!

Tack! Vi hör av oss så fort vi kan.

hjärta.jpg

fourM i Luleå städ&hemservice och fourM i Råneå städ&hemservice är två av våra verksamheter. Sedan juni 2018 tvättar vi på Bergvikens vård- och omsorgsboende, på uppdrag av Luleå Kommun.

Den samlade kompetensen i företaget är stor. Utöver mångårig erfarenhet från städbranschen och serviceyrken har vi bland annat kunskap inom beteendevetenskap, pedagogik och företagsekonomi. 

De fyra M:en i FourM står för Mål, Mening, Mervärde och Medbestämmande.

FourMs styrelse består av:

 • Gunnar Bengtsson, Gunnar Bengtsson Consulting, ordförande

 • Susanne Näslund, FourM, vice ordförande

 • Caroline Kjellgren, Coompanion Nord, ledamot

 • Lars Magnusson, FourM, ledamot

 • Regis Cabral, Director
  FEPRO - Funding for European Projects, ledamot

 • Christina Nyström, FourM, suppleant

bottom of page